Το Έργο

Το έργο “Social Rural Youth” έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή μειονεκτούντες νέους (NEETs) με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτικού τουρισμού, σε μια συνεργασία για τη δημιουργία νέων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, και την μετέπειτα εφαρμογή τους από τις ΜΜΕ. Μέσω μιας πρότασης συνεργασίας, καθώς και ειδικών εκπαιδευτικών πόρων αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογίας υλοποίησης, δημιουργείται ένα πλαίσιο μάθησης μεταξύ τους. Οι εταίροι στοχεύουν στο να δώσουν τη δυνατότητα ή/και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των εργαζομένων, των νέων (Ειδικά σε αγροτικές περιοχές), να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και νοοτροπίες, ιδίως στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, προσφέροντάς τους παράλληλα πολύτιμες ψηφιακές ικανότητες σε τεχνολογίες αιχμής (AR) με μεγάλες δυνατότητες εφαρμογής στις υπηρεσίες αγροτικού τουρισμού. Οι νέοι με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν εναλλακτικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα, κατάλληλα για τις ΜΜΕ.

 

Στόχοι:

  • Ο κύριος στόχος του έργου μας είναι να φέρουμε σε επαφή μειονεκτούντες νέους (NEETs) με μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τουρισμό και να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας συνεργασίας. Αυτή η νέα συνεργασία, θα αποφέρει ανάπτυξη νέων συνεργασιών υπό την μορφή τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, που θα σχεδιάζονται από τους νέους και θα εφαρμόζονται στις εταιρείες, θα προκύψει μία κατάσταση win-win.
  • Μια μεθοδολογία συνεργασίας που υποστηρίζεται πλήρως από τους σχετικούς πόρους κατάρτισης. Θα επιτρέψει και θα δώσει τη δυνατότητα στους εργαζομένους με νέους, να εντοπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες κατάρτισης ώστε να βοηθήσουν τους νέους να παρακινηθούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους τουριστικές (κοινωνικές) επιχειρήσεις.
  • Θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, πλήρης με πολύγλωσσους εκπαιδευτικούς πόρους, συνοδευόμενη από μια ψηφιακή εργαλειοθήκη. Αυτά τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην προώθηση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας και στην αύξηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
  • Χρήση νέων αναδυόμενων τεχνολογιών στον τουρισμό όπως το Augmented Reality. Τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι νέοι, θα πειραματιστούν και θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το AR κατά το σχεδιασμό και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων, προσελκύοντας έτσι νέους πελάτες και δημιουργώντας αξέχαστες τουριστικές εμπειρίες.
  • Ενδυνάμωση και αύξηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων στην τουριστική επιχείρηση, βοηθώντας τους να γίνουν αυτόνομοι επιχειρηματίες.

Εκτιμάται ότι περίπου 300 νέοι και εργαζόμενοι με νέους αλλά και ΜΜΕ θα εκπαιδευτούν μέσω της μεθοδολογίας και των εργαλείων του έργου.

Ποια είναι η ομάδα στόχος μας:
Οι κύριες ομάδες στις οποίες στοχεύει το έργο είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (Youth workers), οι νέοι, και  οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τουρισμό. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και τοπικές δημόσιες αρχές μπορούν να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του έργου. Τα παραγόμενα αποτελέσματα αποτελούν  προστιθέμενη αξία σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ασχολείται με τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα ή τη διδασκαλία της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Η πρακτική προσέγγιση που ακολουθεί το πρόγραμμα «Social Rural Youth», επιτρέπει την άμεση εφαρμογή στον επαγγελματικό βίο, άρα, βελτιστοποιημένη δυνατότητα μεταφοράς και χρηστικότητας. Η ομάδα-στόχος μας μπορεί να βρει σενάρια χρήσης, μελέτες περιπτώσεων, διαδικτυακές αυτόνομες μονάδες κατάρτισης, πολύγλωσσο περιεχόμενο και πρότυπα για άμεση χρήση από τους δικαιούχους.